ร่างกายนี้ของใคร ไมโครไบโอต้า หรือว่า มนุษย์

  • ในร่างกายของเรามีเซลล์มนุษย์ 200 ชนิด มียีนประมาณ 2,500 ยีนแต่มีเซลล์จุลินทรีย์ถึง 1,000 ชนิด 3,300,000 ยีน
  • ภูมิคุ้มกันของเรา ขึ้นอยู่กับความหลากหลายของจุลินทรีย์ในลำไส้
  • จุลินทรีย์ในลำไส้ ตั้งต้นตั้งแต่วัยทารก

  จุลินทรีย์ในร่างกายเรา มีอยู่ทุกพื้นที่ ตั้งแต่ผิวหนัง ระบบทางเดินหายใจ และพบมากที่สุดใน ระบบทางเดินทางอาหาร จุลินทรีย์ ต่างชนิดต่างสายพันธุ์ ล้วนมีผลต่อระบบการทำงานต่างกัน บางชนิดป้องกันจุลินทรีย์ก่อโรค บางชนิดช่วยในกระบวนการย่อยอาหาร ระบบการเผาผลาญ ระบบขับถ่าย และบางชนิดเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน ..การกินผักผลไม้หลากหลาย จะช่วยสร้างความหลากหลายให้จุลินทรีย์ 

  จุลินทรีย์ทั้งหมดที่อยู่ในร่างกาย รวมเรียกว่า ไมโครไบโอต้า (Microbiota) ส่วนการศึกษายีนของจุลินทรีย์ทั้งหมดที่มีอยู่ในร่างกายเรียกว่า ไมโครไบโอม (Microbiome)จุลินทรีย์ในร่างกายของเรา ตั้งต้นตั้งแต่ในครรภ์ผ่านน้ำคร่ำ ไปจนถึงหลังคลอด ทารกที่คลอดด้วยวิธีธรรมชาติผ่านทางช่องคลอดจะได้รับกลุ่มจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อระบบภูมิคุ้มกัน ส่วนทารกผ่าคลอด จะได้รับกลุ่มจุลินทรีย์ที่พบได้บริเวณผิวหนัง 

  นอกจากนี้ เม็ดเลือดขาวยังนำจุลินทรีย์มาไว้ที่น้ำนมของแม่ ทารกที่กินนมแม่จะได้รับจุลินทรีย์แลคโตบาซิลลัส ในขณะเดียวกัน ในน้ำนมแม่ก็ยังมี พรีไบโอติก (อาหารของจุลินทรีย์) ที่ชื่อโอลิโกแซคคาไรด์ ทำให้ลูกน้อยได้รับภูมิคุ้มกันอย่างสมบูรณ์ 

  คุณแม่ตั้งครรภ์ควรกินผักผลไม้หลากหลาย เพื่อสร้างจุลินทรีย์ที่หลากหลายในลำไส้ให้ลูกน้อย เพราะอาหารช่วงแรกของวัย จะสร้างภูมิคุ้มกันให้เขาได้ ตลอดชีวิต

  REF: นายแพทย์ สันต์ ใจยอดศิลป์ / https://shorturl.asia/zZ6S8

  Share

  สินค้าแนะนำ

  Scroll to Top