เรื่องอาหารแพลนท์เบสต์ กับเด็กเล็ก  โดย คุณหมอโบว์ 

Q :  คำถามเกี่ยวกับพัฒนาการและการเจริญเติบโต  ?

จากกรณีศึกษาของ British Vegan Children ติดตามเด็กชาวอังกฤษที่ไม่บริโภคเนื้อสัตว์ สรุปได้ว่า เด็กที่กินแพลนท์เบสต์ โดยได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการเทียบเด็กที่บริโภคเนื้อสัตว์และไม่มีหลักฐานด้านลบต่อความสามารถทางสติปัญญา หรือความแข็งแรงทางร่างกายของเด็ก

Q : คำถามเรื่องความสูงของลูก ?

จากกรณีศึกษาในปี 1990 ได้มีการทดสอบการเจริญเติบโตในวัยรุ่นที่ไม่บริโภคเนื้อสัตว์ในช่วงตอนใต้ของแคลิฟอร์เนีย รวมถึงเด็ก ๆ ในชุมชน Seventh Day Adventist ผลการทดสอบพบว่าจริง ๆ แล้ว วัยรุ่นที่ไม่บริโภคเนื้อสัตว์ มีความสูงมากกว่ากลุ่มที่บริโภคเนื้อสัตว์ผลลัพธ์นี้ทำให้นักวิจัยสรุปว่า การทานเนื้อสัตว์ไม่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตของเด็กโตและวัยรุ่น

Q : คำถามเรื่องการขาดโปรตีน ?

จากกรณีศึกษา VECHI DIET ศึกษาการเจริญเติบโตของเด็ก 3 กลุ่ม อายุระหว่าง 1 ถึง 3 ขวบในประเทศเยอรมัน
1. ไม่บริโภคโปรตีนจากเนื้อสัตว์เลย
2. บริโภคโปรตีนจากสัตว์บ้าง
3. บริโภคโปรตีนจากเนื้อสัตว์

นักวิจัยพบว่าการเจริญเติบโตของเด็กทั้ง 3 กลุ่มเป็นปกติทั้งหมด มีระดับโปรตีนสูงกว่าคนเยอรมันทั่วไป 2.3 ถึง 2.5 เท่าเด็กที่ไม่บริโภคเนื้อสัตว์ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีการหยุดเจริญเติบโต ซึ่งมีหลายปัจจัยที่ทำให้เกิดผลลัพธ์นั้น เช่น การบริโภคพลังงานต่ำ, ดื่มนมแม่เพียงอย่างเดียวเป็นระยะเวลานาน, ความสูงของพ่อแม่ไม่มาก รวมถึงอายุครรภ์ที่สั้นกว่าปกติ แต่เด็กกลุ่มนี้ ก็มีระดับไฟเบอร์สูงที่สุด

สถาบันโภชนาการและโรคเบาหวาน สรุปว่า “ รูปแบบการบริโภคอาหารแพลน์เบสต์เป็นหลัก มีการทานโปรตีนจากเนื้อสัตว์บ้าง เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย คุณแม่ตั้งครรภ์ ช่วงให้นมลูก เด็กทารก เด็กเล็ก วัยรุ่น และนักกีฬา”เราเห็นการเพิ่มขึ้นของโรคต่าง ๆ ในเด็ก เบาหวานชนิดที่ 2 ความดันโลหิตสูงคอเลสเตอรอลสูง แม้แต่โรคไขมันพอกตับที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ในผู้ป่วยเด็กในขณะที่ปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดลดลงในเด็กที่รับประทานอาหารแพลนท์เบสต์เป็นหลัก ทั้งยังมีผลลัพธ์ด้านสุขภาพเชิงบวกมากมาย ลดความเสี่ยงโรคอ้วน ลดระดับคอเลสเตอรอล เพิ่มระดับสารต้านอนุมูลอิสระ เพราะอาหารช่วงแรกของวัย จะสร้างภูมิคุ้มกันให้เขาได้ ตลอดชีวิต

Share

สินค้าแนะนำ

Scroll to Top