BLOG & ACTIVITIES

Purple Slurple

Purple Slurple

สมูทตี้นี้ผสมผสานวิตามินแร่ธาตุและเส้นใยจากกล้วยและบลูเบอร์รี่เพื่อสร้างสรรค์ไอเดียอาหารเช้าที่เต็มไปด้วยพลัง

Scroll to Top
Scroll to Top