admin

Updated on ตุลาคม 16, 2023

รู้ได้อย่างไรว่าลูกน้อยอิ่มแล้ว?

admin

Updated on ตุลาคม 16, 2023

รู้ได้อย่างไรว่าลูกน้อยอิ่มแล้ว?

หากลูกน้อยของคุณเพิ่งเริ่มรับประทานอาหารเสริมคุณอาจสงสัยว่าคุณควรให้เขาในปริมาณเท่าไหร่

เพียงแค่ถามลูกน้อยของคุณ! ทารกเกิดมาพร้อมกับระบบที่ยอดเยี่ยมซึ่งสามารถควบคุมปริมาณอาหารที่ต้องการ พวกเขากินเมื่อพวกเขาหิวและจนกว่าพวกเขาจะอิ่ม!

ฉันอิ่มแล้ว!

สัญญาณที่บ่งบอกว่าลูกของคุณรู้สึกอิ่มแล้ว:

  • หันหน้าหนีเมื่อคุณป้อนอาหาร
  • เม้มหรือไม่ยอมอ้าปากเมื่อคุณจะป้อนอาหาร
  • ลูกของคุณบ้วนอาหารออกมาเฉพาะในกรณีที่เขาเริ่มทานอาหารเสริมมาสักระยะหนึ่งแล้ว หากเขาเพิ่งเริ่มทานนั่นอาจไม่ใช่สัญญาณที่บอกว่าเขาอิ่ม
  • เขาจะผลักอาหารหรือมือคุณออก
  • เมื่อเขาเริ่มง่วง
  • เขาเริ่มไม่สนใจและหันไปเล่นอย่างอื่นแทน
  • เริ่มทานอาหารคำเล็กลง
  • เริ่มทานช้าลง
  • เมื่อใกล้ขวบปี เขาอาจเริ่มส่ายหน้า ซึ่งแปลว่า “ไม่เอาแล้ว”

สิ่งที่คุณควรทำ

เคารพในสิ่งที่ลูกน้อยของคุณแสดงออก เขามีความอยากของตัวเองเช่นเดียวกับเรา อย่าบังคับให้เขากินอาหารหรือพัฒนาการกินมากเกินไป ในตอนแรกทารกจะกินเพียงหนึ่งหรือสองช้อนและในขณะเดียวกันนมแม่ก็ยังให้สารอาหารครบถ้วน อย่าให้ความสำคัญกับการกินอาหารปริมาณมากๆ เพราะกลัวภาวะทุพโภชนาการ ยังมีอีกหลายวันที่ลูกของคุณอาจกินมากขึ้นกว่าปกติและไม่มีอาการง่วงหรือรู้สึกไม่สบายอีกต่อไป ค่อยๆเป็นค่อยๆไป

Baby Food

Related Posts

วิธีการเลือกซื้ออาหารเพื่อสุขภาพ
16th ต.ค.

วิธีการเลือกซื้ออาหารเพื่อสุขภาพ

Read More
อาหารเสริมเมื่อไหร่ที่คุณควรเริ่มอาหารเสริมกับลูกน้อยของคุณ?
16th ต.ค.

อาหารเสริมเมื่อไหร่ที่คุณควรเริ่มอาหารเสริมกับลูกน้อยของคุณ?

Read More
ไขมันที่ดีต่อสุขภาพสำหรับทารก: หาได้จากที่ไหน และทำไมมันจึงมีความสำคัญ
21st พ.ค.

Healthy Fats For Infants: Where To Get Them and Why They’re Important

Read More